OČNÍ
JÓGA a GYMNASTIKA
Metody PŘIROZENÉHO ZLEPŠOVÁNÍ ZRAKU

Opět zářivý pohled s jiskrou v oku

Co Tě zajímá?

KDO VIDÍ?

Naše oči sbírají obrovské množství dat, která mozek třídí a redukuje na základě zkušeností, očekávání a psychického nastavení. Přesto, že máme pocit, že je to oko, kdo vidí svět, tak pravdou je, že vidíme převážně mozkem. Naše oči vidí ze 20%, náš mozek vidí zbytek tedy 80%!!!  Oči jsou jednoduše řečeno náš senzor, který se musí mozek naučit správně ovládat. Právě mozek má při našem vidění neuvěřitelné možnosti. Náš mozek umí interpretovat data a tím vytvářet prostorové vnímání, umí tvořit obrazy díky vizuální paměti, hravě zvládá vymazat obroučky od brýlí a jiné záležitosti. Pokud mozek dostane informaci, co má chtít po očích, potom začne působit jako trenér, který se snaží vytěžit maximum, aby dosáhl požadovaného výsledku.

OKOHYBNÉ SVALY

Oční koule je velmi měkká a zranitelná. Právě proto je uložena v pevných lebečních důlcích. Na obalu oční koule je uchyceno šest okohybných svalů. Tyto svaly jsou v poměru k oku celkem velké a silné. Stejně jako jiné svaly v těle mají i okohybné svaly tendenci při stresu a námaze tuhnout, bolet, stahovat se, případně mít křeč. Pokud jsou svaly kolem oka ztuhlé, zákonitě na měkkou oční kouli tlačí a ta se následkem tlaku deformuje. Tím mohou vznikat různé formy astigmatismu, ale také špatné vidění do blízka. Pro představu: pokud oční svaly stlačí oční kouli o 1 milimetr následkem toho mohou být i 3 dioptrie.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

UVOLNĚNÍ A RELAXACE SVALŮ

Pouze tehdy pokud je naše tělo uvolněné, může krev v těle volně cirkulovat. Kyslík je přiváděn do všech tkání. I takto na první pohled bezvýznamná věc, může naprosto zásadně ovlivnit zdraví našeho těla. Naše oči ovládá množství svalů, které jsou kvůli dlouhodobému sledování monitorů, televize, mobilů ztuhlé. Ztuhlý oční sval může způsobovat deformace oční bulvy, bolesti, řezání, pálení očí, krátkozrakost i dalekozrakost a další neduhy.

Na kurzech se budeme učit množství technik, které nám pomohou uvolňovat svaly kolem očí, v obličeji a v oblasti krku. To vše napomáhá nejen kvalitě našeho zraku, odbourává se stres z těla ale navíc jako bonus se vyhlazují obličejové vrásky.

POSILOVÁNÍ OČNÍCH SVALŮ

Moderní doba a způsob života v dnešním světě zapřičiňuje, že naše oči mají velmi omezenou pohyblivost, nevyužíváme celého rozsahu možných pohybů. Naše oční svaly jsou tedy nejen ztuhlé ale také ochablé. V rámci kurzu se naučíme mnoho cvičení pro oči, kterými budeme cíleně posilovat naše oční svaly. Zapojíme také techniky, které jsou zábavné, přináší mnoho objevů a překvapení.

 

DOMINANTNÍ OKO

Stejně tak jako máme na těle dominantní ruku, stejně tak máme i dominantní oko. Aniž bychom si to uvědomovali, náš mozek se často dívá pouze jedním - dominantním okem. Dominantní oko je potom přetížené, musí neustále pracovat. Tím u něj dochází k rychlejšímu opotřebení tkání a toto oko začíná jako první špatně vidět. 

PRÁCE S DOMINANTNÍM OKEM

Tato problematika je velmi podceňovaná a taktéž má velký vliv na zrakové schopnosti našich očí. Určíme si dominantní oko, budeme hledat do jaké míry přebírá nad druhým okem své velení a budeme vyrovnávat poměr mezi využíváním dominantního a pasivního oka.

MRKÁNÍ

Mrkání je významná součást pro zdraví našeho oka. Má mnoho funkcí např. představuje jemnou masáž oka a rohovky, dočasně oko zatemňuje, roztírá slzný film, který zvlhčuje naše oko po celé ploše rohovky. Často lidé, kteří pracují u PC trpí syndromem suchých očí, neboť málo a špatným způsobem mrkají. Ideální frekvence mrkání je 25krát za sekundu.

Mrkání je pro zdraví oka velmi důležité. Naučíme se správně používat svaly kolem oka tak, aby pracovaly pouze ty, které v danou chvíli pracovat mají. Uvědomováním si svého těla a oční oblasti budeme postupně dosahovat zvýšené frekvence mrkání tak, aby mrkání nezpůsobovalo námahu ale naopak úlevu.

SVĚTLO A TMA

Naše oči potřebují oba kontrasty pro své zdravé fungování. Světlo i tma mají blahodárný vliv na naši duhovku, sítnici, fotoreceptory a další. Používání množství umělého světla, mnohahodinové práce u PC, nošení slunečních brýlí, ale také spánek v nedostatečně zatemněných místnostech narušuje fungování svalu v duhovce a ztěžuje regeneraci buněk na sítnici a ve fotoreceptorech, atd. 

Na kurzu se budeme učit techniky práce se světlem a tmou tak, abychom naučili naše oko odpočívat a regenerovat.

V rámci kurzu se pracuje s mnoha pomůckami. V žádném případě nezůstáváme pouze u oční jógy a jednoduchých cviků, se kterými se běžně setkáváme v časopisech. Celý kurz je pestrý, přináší mnoho nových informací, přístupů a vhledů k našim očím. Vysvětlíme si, jak zásadní vliv má naše oko na naši psychiku a naše prožívání života.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

On-line KONGRES zDARma

0
dní
0
hostů
0
workshopů
0
účastníků

 •  LÉKAŘI •  FYZIOTERAPEUTÉ • INSTRUKTOŘI POHYBU •  UČITELÉ  •  ODBORNÍCI VE SVÝCH PROFESÍCH  •  TECHNIKY PODPORUJÍCÍ OČI, TĚLO A DUŠI  • 
PŘÍBĚHY OČÍ OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÝCH LIDÍ A DĚTÍ • 

Mám pro Tvé oči řešení:
CELOSTNÍ ON-LINE KURZ PRO OČI A ZRAK

PODÍVEJ SE, CO VŠECHNO NA TEBE v rámci celostního on-line kurzu čeká

Pozvánka a praxe na 1. týden

Než přistoupíš ke kurzu ....

Pomůcky, které budeš potřebovat

Proč je uvolnění pro Tvé oči tak důležité

Vysvětlení a určení dominantního oka

Dotazy k problematice dominantního a pasivního oka

Aktivace pasivního oka

Medituj při uvolnění obličeje a hlavy

Pozvánka a praxe na 2. týden

Proč je protahování Tvých okohybných svalů důležité a jak na to?

Tři způsoby uvolňování očí během dne

Zapoj okohybné svaly v rozcvičce  CIFERNÍk

Protáhni si Tvé okohybné svaly v relaxaci při lehu na zádech 

Proč i FACE YOGA hraje roli při práci s Tvýma očima?

Uvolňovací technika s míčky

Pozvánka na 3. týden

Protažení okohybných svalů kruh před tělem

Konvergence vysvětlení a způsob provádění

Cvičení "Jízda na šňůrce"

Konvergence základní cvičení

Konvergence ve více úrovních

Uvolnění obočí a oblasti kolem očí

Pozvánka na 4. týden

Křížové cvičení a jeho nezastupitelná úloha pro tělo a oči

Týmová spolupráce očí vysvětlení způsob provádění

Týmová spolupráce očí vyšší integrativní cvičení

Uvolnění při vnitřní zvukové vibrační masáži v hlavě

Rozcvička propojení cviků: Křížové cvičení + ciferník

Rozcvička propojení cviků: Křížové cvičení + kartička + směry pohledů

Rozcvička propojení cviků: Křížové cvičení + týmová spolupráce očí + dva tenisáky

Pozvánka na 5. týden

Dlouhý švih vysvětlení, správné provedení cviku, základní horizontální varianta

Dlouhý švih vertikální varianta

Dlouhý švih oblouky horní, dolní

Dlouhý švih kruhy před tělem

Dlouhý švih s otáčením těla

Uvolni pro své oči svaly podél páteře

Rozcvička propojení cviků: Malá kartička + varianty dlouhého švihu

Rozcvička propojení dlouhého švihu s větší rotací trupu a s dechem

Pozvánka na 6. týden

Protažení okohybných svalů v kruhu kolem těla zapojení centrálního i periferního vidění

Základna pro oči: Správné postavení těla s využitím pozice hory

Periferní vidění vysvětlení důležitosti, prozkoumání rozsahu periferie

Periferní vidění cvičení s malou kartičkou

Periferní vidění cvičení s velkou kartičkou

Rozcvička: Propojení cviků: Malá kartička a kruh před tělem

Rozcvička: Propojení cviků: Malá kartička a kruh kolem těla

Rozcvička: Propojení cvičení: Velká versus malá kartička

Rozcvička Procvičení periferního vidění s využitím obou rukou

Závěr lekce s relaxací dechem: Uvolni se v dechové vlně

Pozvánka na 7. týden

Teorie i praxe mrkání: Přínos, důležitost, správné provádění

Rozcvička pro uvolnění a lehké posílení krku, ramen a lopatek

Trubky vnímání obrazu každým okem samostatně

Trubky přepínání z dominantního na pasivní oko a naopak

Rozcvička mrkání: Obě víčka

Rozcvička mrkání: Střídání jedno víčko - druhé víčko

Rozcvička mrkání: Zrychlené mrkání

Trubky zapojení obou očí, vnímání obou koleček přes centrální vidění

Pozvánka na 8. týden

Zapojení obou očí velká kartička na středu na výšku

Protažení oblasti krku a srovnání držení těla

Zapojení obou očí SUPERPOZICE

Rozcvička: Propojení cviků: Velká kartička na střed a zapojení obou očí

Fúze vysvětlení, fúze na blízko

Fúze do dálky

Proč musíš při fúzi hlídat mozek - fúze znovu s hlubším pochopením tendence mozku

Rozcvička: Propojení cviků: Zapojení obou očí + fúze + korálky vleže

Pozvánka na 9. týden

Oční pohyby přenášení pohledu, práce s detailem

Rozcvička: Propojení cviků: Přenášení pohledů po určené trase

Oční pohyby plynulé pronásledování

Rozcvička: Propojení cviků: Plynulé pronásledování korálky vleže

Oční pohyby přibližování a vzdalování

Rozcvička č.1: Kombinace přibližování a vzdalování a plynulé pronásledování

Rozcvička č. 2: Kombinace periferního vidění a plynulého pronásledování

Pozvánka na 10. týden PRACOVNÍ LISTY

Procvič své oči v sestavě A

Procvičení oblasti kolem očí se zapojením víček

Vizualizace součást práce s očima 1: Protažení okohybných svalů

Vizualizace součást práce s očima 2: Dlouhý švih

Vizualizace součást práce s očima 3: Plynulé pronásledování

Pozvánka na 11. týden PRACOVNÍ LISTY

Procvič své oči v sestavě B

Uvolnění čela

Proč je tma důležitá pro naše oči

Pojď ve tmě procvičit své oči s korálkami

Praxe s korálky vsedě kruh kolem těla

Periferní vidění a fixace ve tmě

Pozvánka na 12. týden

Procvič své oči v sestavě C

Uvolnění pokožky hlavy a vlasové pokožky

Proč je důležité si uvědomovat vjemy v těle a v očích

Proč může být přínosná jiná poloha těla při praxi s očima

Řízené protažení okohybných svalů včetně konvergence vleže na zádech

Týmová spolupráce návazná vleže na zádech

Fúze do blízka a do dálky vleže na zádech

Dlouhý švih vleže na zádech

Znáte děrovanÉ brýlE?
informace & videa
---ZDE---

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Chceš zároveň podpořit své oči i skvělým výživovým doplňkem, který Tvé oči ochrání a dodá jim přesně to, co potřebují?

Forever iVision™

Forever iVision™ s Lutemax®2020 obsahuje všechny tři karotenoidy, které se běžně vyskytují v makulárním pigmentu: lutein, zeaxantin a mezo-zeaxantin. Tato výkonná složka posouvá podporu očí na zcela novou úroveň tím, že pomáhá očím snižovat účinky modrého světla z digitálních zařízení a dalších zdrojů umělého světla jako jsou LED a kompaktní zářivky. Lutemax®2020 také poskytuje pokročilou podporu sítnici a vnitřní části oka, zejména makule, která zajišťuje nejostřejší a nejvýraznější vidění a řídí způsob, jakým oči zpracovávají barvy.

 Podporuje zdravý zrak
• Pomáhá redukovat vliv modrého světla z digitálních zařízení
• Podporuje rychlost zpracování vizuálního vjemu
• Obsahuje všechny tři karotenoidy potřebné pro zdraví oč

íForever iVision™ obsahuje výtažek z borůvek, vitamíny C a E, které přispívají k ochraně buněk před oxidativním stresem, dále vitamín A z betakarotenu, živiny obsažené v mrkvi a dalších potravinách, které přispívají k udržení normálního vidění. Forever vylepšil účinek betakarotenu přidáním zinku, který přispívá k udržení normálního vidění a k normálnímu metabolismu vitamínu A, což může pomoci zvýšit jeho biologickou dostupnost.

Forever iVision™ je ideální denní doplněk pro všechny, mladší i starší, kteří chtějí podpořit zdraví a dlouhověkost svého zraku a očí. Všichni mohou profitovat z účinných složek obsažených v této moderní receptuře.

Znáte mě z TV ...

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Prohlédněte si záznam z pořadu Dobré ráno v České televizi - představení metody, ukázky, povídání...

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Vysílání v České televizi ...kreslení pravou hemisférou je především o sebevědomí = vědomí sebe....

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Sestřih regionální televize z přednášky o kreslení ... skupina má obrovský vliv na náš úspěch

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Reportáž o kurzech ŠANCE PRO OČI, povídání a ukázka cvičení v Městské knihovně v Tišnově