2022
on-line KONGRES

LEPŠÍ ZRAK PŘIROZENOU CESTOU

 •  LÉKAŘI •  FYZIOTERAPEUTÉ • INSTRUKTOŘI POHYBU •  UČITELÉ  •  ODBORNÍCI VE SVÝCH PROFESÍCH  •  TECHNIKY PODPORUJÍCÍ OČI, TĚLO A DUŠI  • 
PŘÍBĚHY OČÍ OBYČEJNĚ NEOBYČEJNÝCH LIDÍ A DĚTÍ • 

0
dní
0
hostů
0
workshopů

KONGRES 2022, KTERÝ VÁM OTEVŘE OČI.
OKO DO DUŠE OKNO.

Cesta ke skvělé kondici očí má mnoho podob.
Všechny zdroje, které tělo potřebuje má v sobě.
Pojďte tyto zdroje objevit.
Nikdy nevíte, který zdroj potřebuje oživit, probudit a nasytit. 
Dosažení lepšího vidění není zázrak.
Přesto je třeba na zázraky věřit, protože....
ZÁZRAK vždy vzniká ZA-ZRAKem.
Kongres s podtitulem "OKO DO DUŠE OKNO" je výzva lepšímu vidění.

ZA-ZRAKem je náš mozek.
Mozek dokáže zdánlivě nemožné.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Tito lidé vás budou inspirovat

Martina Bajerová

Mentorka, facilitátorka a certifikovaná lektorka METOD PŘIROZENÉHO ZLEPŠOVÁNÍ ZRAKU (NATURAL VISION IMPROVEMENT), akreditovaná instruktorka jógy, lektorka oční jógy, oční gymnastiky, certifikovaná lektorka s mezinárodní platností obličejové FACE YOGY v metodě FACE YOGA METHOD by Fumiko Takatsu, certifikovaná facilitátorka v metodě ONE BRAIN, akreditovaná masérka se specializací na oblast očního okolí, hlavy a proudění energie v těle. Vytvořila v Brně Řečkovicích krásné prostory YOGA&VISION CENTER, kde probíhají skupinové a individuální lekce. Jejími kurzy prošly tisíce lidí, předává svým klientům techniky podporující zrak, zkvalitnění fyzických pocitů v oblasti očí, obličeje a těla. Pojetí jejího učení je holistické a celostní, zahrnuje praxi s nastavením mysli, práci s emocemi a uvědomováním si klíčových vjemů ve fyzickém těle.

MUDr. Michal K. Rumíšek

V roce 1991 absolvoval Kurz akupunktury u prim. MUDr. Richarda Umlaufa. V roce 1992 ukončil studium Lékařské fakulty UP Olomouc, atestace z chirurgie a rehabilitační a fyzikální medicíny. Kurzy manuální medicíny, aurikulomedicíny a Su-Jok, Učitelský stupeň Reiki od roku 2012. V současnosti instruktor Taoistického Čchi Kungu a Jang Tchaj Ťi Čchuan.

MUDr. Anna Palgutová

MUDr. Anna Palgutová, CGP, CFMP certifikovaná GAPS terapeutka, lékařka funkční medicíny. Při studiu GAPS protokolu se ponořila do studia funkční medicíny na Universitě funkční medicíny v Kalifornii, USA. Aplikuje nový komplexní přístup k nemocem, prevenci, životnímu stylu. Rozšířila své vzdělání o detoxikaci těžkých kovů ACC (dr. Andrew Cutler chelation protocol) a jodový protokol dle dr. Davida Brownsteina.

MUDr. Lucie Sedláčková

V roce 2003 dokončila 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala zahraniční stáže: Universitní nemocnice Ioannina, Řecko, Universitní nemocnice Murcia, Španělsko, Birmingham Childrens Hospital, Birmingham, Velká Británie - zaměření na dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu. Současně postgraduální studium na Lékařské fakultě Masarykovy university zaměřené na invazivní streptokokové infekce v dětské populaci. Přednášková a publikační činnost. Je členkou Společnosti praktických lékařů pro děti a dorost a České lékařské komory. V roce 2013 získala specializaci v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Mgr. Andrea Košťálová, Ph.D. (Jeřábková)

Specialista v oblasti ortooptiky. Ortoptice se věnuje od roku 2005. Je členem a reprezentantem za Českou republiku v International Orthoptic Association (IOA), členem Orthoptites de la Communauté Européenne (OCE). Věnuje se screeningovému vyšetření zraku přístrojem Plusoptix a to od roku 2010 a od roku 2011 vede vlastní ortoptickou ambulanci v Brně. V roce 2021 dokončila doktorandské studium oboru Lékařská biofyzika při LF MU v Brně. V roce 2022 ve Švýcarsku úspěšně dokončila Irlen kurz včetně složení závěrečné zkoušky a získala certifikaci pro používání Irlen filtrů.

Martina Fallerová

Již 35 let pomáhá lidem žít kvalitní život v pohybu a bez bolesti. Neustále se vzdělává v pohybových, fyzioterapeutických, fasciálních a rolfingových konceptech. Vede skupinové lekce pilates a zdravých zad, osobní tréningy a konzultace na Pilates strojích, pořádá kurzy a semináře pro laickou a odbornou veřejnost. 7let se podílela na školení nových Pilates lektorů a pohybových specialistů v nejprestiznější školící IQ POHYB AKADEMII. Založila on-line Školu pohybových návyků a tvoří projekty, které lidem pomáhají žít kvalitní život bez bolesti. Jejími on-line projekty za 3 roky prošlo více než 5 000 klientů a živými kurzy nespočítaně za 35 let praxe.

lada andrová

Fyzioterapeut, lektor odborných kurzů pro fyzioterapeuty, instruktor lekcí typů BODY&MIND, lekce zdravotního cvičení, pravidelně se účastní workshopů, školení a mezinárodních kongresů v oblasti fitness a fyzioterapie, specializuje se na diastázu, problémy s pánevním dnem, temporomandibulární kloub, fascie a viscerální terapii, má svoji vlastní praxi v Brně, rozjíždí sérii certifikovaných školení v oblasti fitness a nelékařských zdravotních oborů. Školí fyzioterapeuty i instruktory po celé ČR.

Dagmar Mega

Specialista na využití smyslů pro aktivizaci mozku - paměti, pozornosti i odolnosti vůči stresu. Absolvovala stáže ve Velké Británii, Španělsku, Německu. ve Švýcarsku získala mezinárodní certifikát snoezelen ISNA. Absolvovala výcviky koučinku, neurolingvistického programování. Jedním z jejich stěžejních témat je multisenzorické prostředí snoezelen pro relaxaci, posílení mentální odolnosti a zlepšování kognitivní rezervy. Podílí se na vývoji programů virtuální reality pro aktivizaci, redukci stresu, zlepšení pozornosti a kognitivních funkcí a měření pokroků pomocí virtuálních brýlí.

Alena Melegová

Fyzioterapeutka s vice jak 20letou praxí, pracovala ve Fakultní nemocnici Brno-Bohunice. Má svoji privátní praxi ve Vyškově. Její klienti jsou lidé s bolestmi zad, lidé po úrazech, kombinuje různé přístupy a metody.

Hana Biedroňová

Fyzioterapeut v MNOF, absolvovala mnoho odborných seminářů a kurzů, od roku 2007 vede kurzy ZDRAVOTNÍHO CVIČENÍ, hledala další možnosti, jak pomoci lidem, to ji zavedlo na cestu energetické práce REIKI a následně k technice REFLEXNÍ TERAPIE chodidel. Touha po poznání, jak může naše tělo, mysl a emoce být spojené, ji dovedlo k technice CESTA (zakladatelkou techniky Brandon Bays).

Ester Kozlovská

Certifikovaná Breathwork facilitátorka, lektorka Breathwork a instruktorka funkčního dýchání, žijící v Anglii. Působí v mezinárodní Breathwork škole Breathing Space. Je zakladatelkou Breathwork meditací. Učí své klienty vědomě používat dech a pomocí dechu a vědomého dýchání zpřístupnit své podvědomí, vyšší stav vědomí, uvolnit potlačené emoce, probudit svoji kreativitu, intuici, napojit na své vyšší já.

Hana Uřídilová

Průvodkyně ženských skupin, ceremonialistka - - průvodkyně přechodových rituálů. Provází ženy, muže i děti při osobních tématech.

Aleš Blažej

Filmový kaskadér. aktivní sportovec, dvojnásobný Mistr České republiky v čínském boxu. Trenér a instruktor thajského a čínského boxu, fitness, pilates, jogy. Bývalý člen Zásahové jednotky Policie České republiky. Aktivní v mnoha sportech včetně šermu, jízdy na koni. Podílí se na vytváření choreografií, které plynou ze zkušenosti z reálného života i ze zápasů v ringu.

JANA ROSA

Je ženská mentorka, průvodkyně rituály, ženskými kruhy, kakaovými ceremoniemi, seberozvojovými semináři a také lektorka práce s pánevním dnem. Provází ženy především ženskými tématy. Tvoří pro ženy i v online prostoru. Vytvořila např. online klub pro ženy Kmen sebe-vědomých žen, který krásně funguje už dva roky. Žije a tvoří v magické krajině Bílých Karpat.

Šárka Gajdošová

Věří, že každá životní cesta má svůj smysl a také věří v obrovský potenciál lidí, a proto už cca 15 let pracuje s lidmi - poradenství, lektorování, terapie, supervize. Má tři děti a jejím čtvrtým dítětem je OSTROV PRO RODINU. Původně vystudovala psychologii a sociální práci MU FSS. Baví ji propojovat západní vědu s východním poznáním.

Lenka Eywa

Je poradkyní pro zdravý životní styl a také průvodkyní regenerací těla zelenými potravinami. Těmito tématy se zabývá víc než 12 let. Pomáhá svým klientům skrze detoxikaci a kvalitní nutriční dovyživení buněk nastolit přirozenou rovnováhu v těle a posílit přirozený autoimunitní systém. Sportovcům pomáhá k urychlení regenerace a zvýšení jejich výkonu.

LUCIE TOMKOVÁ (ČAPKOVÁ)

Svou hudební a muzikoterapeutickou praxi rozvíjí více jak 10 let. Je lektorkou prožitkových hudebních i výtvarných projektů, hudebnice a zpěvačka tvořící relaxační koncerty a Zvukové koupele. Je muzikoterapeutkou ve speciálních zařízeních, ZŠ, MŠ, ústavech, kde pracuje celoročně s klienty od kojeneckého věku až po seniory a klienty ze všech zdravotních a sociálních skupin. Pro veřejnost vytváří zážitkové hudební programy a semináře, kde propojuje hudbu, tanec, práci s hlasem a etnickými hudebními nástroji z 5 kontinentů.

Martina Spáčilová a Kubík

Pozitivní, trpělivá a milující máma, která odhalí úžasný příběh svého synka, který kvůli vadě očí neměl nikdy jezdit na kole, lyžovat a dělat jiné sporty, které běžně děti dělají. V příběhu plném pravdy a dojetí je odhalená cesta, která umožnila Kubíkovi žít plnohodnotný život.

Zdeňka Mojdlová

Učitelka a průvodkyně dětí na 1. stupni základní školy, zavádí prvky Montessori pedagogiky do výuky a hledá cesty a řešení, které dělají děti šťastnými.

Pavla Marie Blackmore

Průvodkyně na cestě k životu v plnosti a harmonii. Zabývá se poskytováním metamorfní techniky, která uvolní od strachů a překážek a bolístek a promění neboli metamorfuje zpět do ŽIVOTA. Také tuto metamorfní techniku předává. Používá svoji energii a vnitřní sílu a ukotvenost k přeměně životů při individuálních setkáních.

Marcela Willmannová

Žena na správném místě, asistentka a "pravá ruka" mentorky a lektorky Martiny Bajerové, která se podělí o svoji vlastní nevratnou zkušenost týkající se operace očí, pro kterou se rozhodla.

TÉMATA, KTERÁ VÁS ČEKAJÍ

Martina Bajerová

Průvodkyně kongresem. Žena, která změnila mnoho životů a proměnila mnoha lidem prožívání ve štěstí. Žena, která vás povede ZA ZRAK, kde vzniká ZÁZRAK. Žena, která vám představí široké souvislosti našich očí. Žena, která pro vás s láskou stvořila tento kongres. Workshopy na téma: 1. ZRAK NENÍ JEN OSTRÉ VIDĚNÍ, PŘIROZENÉ ASPEKTY ZRAKU 2. V ČEM JE FACE YOGA PŘÍNOSNÁ PRO ZRAK, PRO NAŠE OČI A OČNÍ OKOLÍ 3. POJĎTE SI SPRÁVNĚ PROTÁHNOUT OKOHYBNÉ SVALY 4. JAK CVIČIT ZÁBAVNĚ a EFEKTIVNĚ OČNÍ JÓGU S DĚTMI 5. PODPORA MIKROCIRKULACE: MIKROMASÁŽ OČNÍHO OKOLÍ, PALMING 6. JEDNODUCHÉ CVIKY PRO UVOLNĚNÍ KRČNÍ PÁTEŘE SE ZAPOJENÍM POHLEDU OČÍ A PROČ A JAK JE DOBRÉ CVIČIT S VÍČKY PRO NAŠE OČI 7. ODHALENÍ TAJEMSTVÍ: "5 KLÍČŮ K LEPŠÍMU VIDĚNÍ"

OČI, ZRAK A MOŽNOSTI ZLEPŠENÍ VIDĚNÍ. VNITŘNÍ PŘIROZENÉ ZDROJE. ORGÁNY PROPOJENÉ S OČIMA Z POHLEDU ČÍNSKÉ MEDICÍNY to vše v rozhovoru s lékařem: "Až člověk opustí ten hmotný fyzikální svět, který si může osahat a připustí, že jsou ještě jiné možnosti, potom opravdu může v sobě aktivovat tady ten sebeléčebný potenciál. Možné je asi hodně věcí."

VÝŽIVA A OČI. Rozhovor s lékařkou funkční medicíny Aničkou Palgutovou. "NEMOC JE ŘEČ TĚLA, KTERÁ TI NAPOVÍDÁ A NAPOMÁHÁ TI ZORIENTOVAT SE V TOM, KDE NA SVÉ CESTĚ JSI. OBZVLÁŠŤ, KDYŽ ŠPATNĚ ODBOČÍŠ NEBO SE ZTRATÍŠ, TEHDY K TOBĚ PROMLOUVÁ NEJVÍC."

POHLED PRAKTICKÉ LÉKAŘKY NA OČI A CVIČENÍ OČÍ V DNEŠNÍ DOBĚ. "Vždyť cvičíme všemi svaly na těle, tak proč necvičíme těmi okohybnými? Proč na ně nemyslíme? Ano, cvičení pro oči je naprosto zásadní." V druhém rozhovoru MUDr. Lucie Sedláčková představí přístroj, který podporuje mikrocirkulaci: "Právě v očích jsou přítomny velice drobounké cévy. které najdeme na sítnici, kde je hustá síť i okohybné svaly jsou zásobeny těmi nejmenšími cévami, proto efekt dobré mikrocirkulace na oči je velký."

Specialista v oblasti ORTOOPTIKY: "Kdyby se mně někdo zeptal před 15lety na spojení oční jógy s ortooptikou, tak bych vám řekla, že je to nesmysl, protože jsem plus minus v tom čase vylezla z vysoké školy a byla jsem naučená, že to, co je v učebnici je dáno a psáno a jiná varianta neexistuje...... v současné době jsem nastavena tak, že nikdy neříkám nikdy,"

TĚLO A OČI. Martina Fallerová & Martina Bajerová. Jedinečné spojení dvou specialistů na pohyb těla a pohyb očí. Martina & Martina vás po dobu pěti dnů provedou v tématech: 1. TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE OČÍ A TĚLA 2. JAKÉ DŮSLEDKY MÁ NA OČI HLAVA, KTERÁ NESEDÍ  NA KRKU ROVNĚ 3. ZÁZRAK JMÉNEM DĚROVANÉ BRÝLE 4. PERIFERNÍ VIDĚNÍ A PERIFERIE TĚLA 5. OČI, OSTRÝ ZRAK A KRČNÍ PÁTEŘ.

OČI VE FASCINUJÍCÍCH SOUVISLOSTECH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ OBLIČEJE, HLAVY A KRKU POHLEDEM FYZIOTERAPEUTKY. Fascinující souvislosti, o kterých se neví. Jak souvisí čelistní kloub a oči? Jak souvisí jazyk a oči? Jak souvisí dásně a oči? Jak souvisí pokožka hlavy s očima? V tomto rozhovoru bude odhaleno a představeno mnoho skrytých a překvapivých návazností.

ROLE ZRAKU VE SPEKTRU SMYSLOVÉHO VNÍMÁNÍ. "Jakýkoliv pokrok ve cvičení očí nebo v pozornosti i ve zpracování jakýchkoliv podnětů, když chci, aby to mělo jakýkoliv efekt, tak musím být mimo tu zónu pohodlí. "

JAK ULEVIT TĚLU A OČÍM V KAŽDODENNÍM ŽIVOTĚ V POLOHÁCH - SED, CHŮZE, LEH, STÁNÍ v domácím prostředí i v práci. Naučte se, jak sobě pomoci. "TAK, JAK JSOU NA NÁS KLADENY POŽADAVKY, ono to tělo vydrží jeden den, dva dny, vydrží to půl roku, ale třeba za dva roky řekne: STOP, UŽ NEMŮŽU".

FYZIOTERAPEUT V ROLI MÁMY. Příběh Hanky fyzioterapeutky a jejího synka, který zničehonic začal šilhat a vidět dvojitě. Hanka začala hledat přirozené cesty, protože operaci očí viděla jako poslední variantu pomoci. Jak celý příběh mámy fyzioterapeutky a jejího synka vznikl, jak se vyvíjel?

DÝCHÁNÍ A OČI. Jak správně dýchat. Jak podpořit dechem tělo a vylepšit zrak. Mnoho podnětů a přínosných informací pro aktivní život.

"PROBUDILA JSEM SE S OCHRNUTOU PŮLKOU TVÁŘE" S Hankou se potkáme ve dvou tématech. První je její osobní příběh. Jak obrovský vliv má ztráta citlivosti v našem obličeji na naše oči a na naše vidění? Druhé téma "JAK RITUÁLY MOHOU BÝT NÁPOMOCNÉ NA CESTĚ ZA LEPŠÍM ZRAKEM" nám prozradí, jak pomocí rituálů můžeme zvládnout výzvy spojené s pozitivní změnou, pro kterou se rozhodneme.

"K ÚSPĚCHU NEVEDE VÝTAH." Mnoho pohledů filmového kaskadéra a úspěšného sportovce na využívání zraku při sportu a v akci při natáčení. Projekce a vizualizace úspěchu, mnoho inspirativních myšlenek o pohledu na svět a jeho možnostech.

JAKÝMA OČIMA SE NA SVĚT DÍVÁ ŽENA V ARCHETYPU DÍVKY, MILENKY, MATKY a STAŘENY?" LIŠÍ SE POHLED ŽENY NA SVĚT V RŮZNÉM VĚKU A V RŮZNÝCH ROLÍCH, KTERÉ V ŽIVOTĚ MÁ? "Co chci vidět a co nechci vidět? V tom dobrém slova smyslu. .... Pro ženy je přirozené dívat se na svět očima vztahů, mít je na prvním místě."

V tématu AROMATERAPIE A OČI Šárka odhalí také příběh svůj a její dcerky "NIKDO JÍ NEŘEKL, ŽE NEVIDÍ." Máma a dcerka, kterým byla oběma vzhledem k vrozené kataraktě (šedému zákalu) diagnostikovaná praktická nevidomost, přesto obě žijí plnohodnotné životy. Aroma těchto příběhů propojíme s vůněmi a aromaterapií pro oči. Jakými vůněmi můžete v různých situacích podpořit svůj zrak. Konkrétní tipy a konkrétní vůně pro každého.

PŘIROZENÁ VÝŽIVA BUNĚK ZA POMOCÍ CHLOROFYLU OVLIVŇUJE KONDICI OČÍ I TĚLA. Jak funguje regenerace za pomoci enzymů, jak můžeme pozitivně ovlivňovat naší imunitu a podpořit detoxikaci organismu. Jak souvisí zelené potraviny s těmito všemi tématy a jaký vliv mají na oči.

PROČ OČI A TĚLO MILUJÍ VIBRACE ZVUKOVÝCH NÁSTROJŮ. KOUZLO A ZÁZRAKY TÓNŮ A ZVUKŮ. "Každý to v sobě máme nastavené jinak. Někdo přijímá zvuky tak, jak přichází a někdo je potřebuje analyzovat. Tělo si ze zvuků vezme to, co přesně potřebuje v pravou chvíli."

"MAMI, JÁ VIDÍM LETADLO!" příběh Kubíka a jeho mámy - ženy, která se nevzdává a i přes nepříznivou diagnózu se se svým statečným synkem úspěšně poperou s vadou očiček malého Kubíka.

ROLE UČITELE V TÉMATU DĚTSKÉHO ZRAKU. S čím vším může učitel na základní škole pomoci dítěti z hlediska zraku. "Je potřeba zjistit PROČ a hlavně, co se s tím dá dělat a to mě na tom baví nejvíc, že se skutečně vždy dá něco dělat a třeba že i cvičením se dají problémy související s očima zlepšit a z toho mám jako učitel největší radost."

METAMORFNÍ TECHNIKA A OČI. Záhadný název, skrytý obsah. Odhalte tajemství, jak může metamorfní technika pomáhat v uvolnění těla, mysli a očí.

"NEBOJTE SE VYSKOČIT Z ROZJETÉHO VLAKU, FINANČNÍ ZTRÁTA SE NĚKDY VYPLATÍ". Marcela se před třemi lety rozhodla pro operaci výměny čočky, která nebyla nezbytně nutná. Dodnes svého rozhodnutí lituje. Jaké problémy ji po operaci provází a s čím se každý den potýká?

Objevte možnosti, o kterých jste ani nevěděli, že existují.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Jak to funguje?

připojení k internetu, videa si můžete spouštět na PC, tabletu i na mobilu
nepotřebujete mít žádný vyhrazený čas. Videa si můžete shlédnout v jakémkoliv čase, kdy se vám to bude hodit. Každý rozhpovor, workshop má různou délku, některá videa jsou desetiminuotvá některé rozhovory trvají cca 60 minut
po zaplacení dostanete do emailu přístupové jméno a heslo, kterým se přihlásíte do členské sekce, kde už na vás čekají všechny rozhovory a videa z kongresu. Přihlašovací formulář najdete v horní záložce webu PŘIHLÁŠENÍ - prokliknete se do přihlášení ke kurzům Šance pro oči a zde si najdete příslušný přihlašovací formulář.
přístup do kongresu vám zůstává na dobu 365 dní, poté máte možnost si přístupy prodloužit za 321 Kč na rok (28 Kč/měsíc).

Mgr. Martina Bajerová

Jsem certifikovaná mentorka a učitelka metod přirozeného zlepšování zraku NATURAL VISION IMPROVEMENT. Jsem akreditovaná lektorka jógy. Založila jsem jedinečný vzdušný meditační sál YOGA & VISION CENTER v Brně.

Znalosti získávám především ze zahraničí, jsem ve spojení s učením předních světových představitelů v oblasti NATURAL VISION IMPROVEMENT (metod přirozeného zlepšování zraku). Zároveň jsem nositelkou mezinárodně uznávaného certifikátu v metodě FACE YOGA METHOD a mohu tuto metodu vyučovat po celém světě. Neustále získávám aktuální podněty a inspirace, které přináší uznávaní světoví body-workers a vision-instructors (instruktoři v práci s tělem a zrakem). 

Od roku 2010 působím aktivně jako mentorka a facilitátorka v metodě ONE BRAIN (kineziologie). Vedu individuální a skupinové lekce. 

Pořádám workshopy pro firmy a specializované pracovníky. Jsem zvána jako speaker na různé akce a vzdělávací workshopy a semináře. Tvořím on-line programy s cennými informacemi pro svoji širokou klientelu.

Jsem vděčná máma dvou dětí. Žiji ve šťastném a naplněném partnerství. S úctou se klaním zákonistem vesmíru, světa a duše. Klaním se hluboké moudrosti těla, která sahá za hranice naší mysli.