VÝUKOVÉ JÓGOVÉ PROGRAMY PRO ŠKOLY 

pro žáky základních škol a studenty středních škol

Výukové jógové programy pro vaše žáky a studenty 1. a 2. stupně ZŠ a studenty SŠ

Objednávání jednodenních výukových programů na školní rok 2022/2023 bude zahájeno pro ZŠ a SŠ 31. srpna 2022.
Výukové programy je možné objednávat průběžně kdykoliv v průběhu školního roku.

Programy probíhají v YOGA&VISION CENTER, Brno Řečkovice na ulici Měříčkova 20. 

Mobil: 603 866 263
E-mail: bajerova.martina@centrum.cz
Kontaktní osoba: Martina Bajerová

DOPOLEDNÍ PROGRAMY

Program probíhá dopoledne od 9:00 do 10:30, po domluvě je možné začít dřív nebo později dle dojezdových možností třídy. Maximální počet žáků a studentů je 30.

TÉMATA PROGRAMŮ

PROGRAM: PŘÍBĚH BUDHY

Jak se Budha zrodil. Krásný příběh, který zaujme malé i velké. V rámci programu jsou osvětleny jednoduché základní jógové pojmy a jsou představeny zvyklosti, které jsou pro jógu neodmyslitelnou součástí.  Tento program je vždy přizpůsoben věku žáků/studentů. Součástí je ukázka jednoduchých jógových ásan - pozic. Není nutné, aby měli žáci/studenti věci na pohyb, stačí, když budou mít volné příjemné oblečení, ve kterém se budou cítit pohodlně.

PROGRAM: TAJEMSTVÍ ZVUKŮ A ESENCÍ 

Cesta do klidu od dynamického YANG k tichému YIN. V rámci tohoto programu proniknou žáci/studenti do principů YIN YANG. Naladí se na vůně aroma esencí a zvuky relaxačních nástrojů. Sami ve svém těle ucítí jak silné vibrace tyto zvukové nástroje vytváří a jak obrovský účinek na naše tělo mají. Tibetské mísy, zvonkohry, zvuky vlastního hrdla, chřestidla, deštné sloupy a bubny. Fascinující cesta zvuků, při které se tají dech. Tento program se doporučován po absolvování základního programu CESTA BUDHY. Program je přizpůsobem věku žáků/studentů, napomáhá nalézání vnitřního klidu, učí, jak správně relaxovat mysl a tělo.

PROGRAM: STŘED TĚLA PRO NALEZENÍ ROVNOVÁHY V ŽIVOTĚ 

Být ve svém středu, to je téma tohoto programu. Ten se zaměřuje na propojení pravé a levé hemisféry našeho mozku, pomocí zábavných cvičení bude docházet k větší spolupráci levé a pravé strany těla. Žáci/studenti budou objevovat svoji dominantní nohu, ucho a oko. Naučí se aktivovat klenbu nohy, dozví se, jak má vypadat správný postoj a jak oslovovat hluboké stabilizační svalstvo. Vyzkouší si balanční pomůcky. Spojí se se svým "středem", neboť právě odtud vychází i síla tibetských mnichů a všech úspěšných bojovníků. Tento program je přizpůsoben věku žáků/studentů. Není potřeba sportovní oblečení, stačí volné pohodlné, ve kterém se budou žáci/studenti cítit příjemně. 

PROGRAM: SOUZNĚNÍ DECHU A TĚLA 

Jak je dech důležitý pro naše tělo? Co vše můžeme dechem ovlivnit? Jaké techniky dechu ve spojení s tělem můžeme využívat? Cesta do hlubin těla, dechu, plic, kyslíku, oxidu uhličitého a oxidu dusnatého. Program otevírá poznání do PRÁNÁJÁMY neboli volnému a vědomému usměrňování dechu (PRÁNA =DECH a ÁJÁMA = KONTROLOVAT, REGULOVAT). Dech a tělo, uvědomování si dechu do různých částí těla. Program učí vedený dech, různé dechové techniky, které uvolňují stažené tělo z dlouhého sezení, harmonizuje vniřní procesy a zklidňuje nervový systém. Program je přizpůsoben věku žáků a studentů, je doporučen od starším žákům nejméně od 9 let, velmi doporučován pro studenty SŠ pro lepší koncentraci při učení.

PROGRAM: OČI JAKO DAR

Oči jsou v dnešní době velmi namáhané a přetěžované a právě proto vznikl i tento program, který naučí žáky/studenty základům oční jógy. Jak protahovat okohybné svaly, jak podpořit týmovou spolupráci očí, jak rozvíjet periferní vidění a nechat odpočívat centrální vidění. Hra, praxe a objevování za pomocí mnoha pomůcek je součástí tohoto programu. Zároveň tento program osvětluje i téma třetího oka a vnitřního zraku, který se v souvislosti s jógou velmi často spojuje. Program je přizpůsoben věku žáků a studentů, je doporučen od starším žákům nejméně od 13 let a pro studenty SŠ.

Cena jakéhokoliv programu pro jednoho účastníka je 85 Kč.

Prosíme přihlášené, aby se nám jeden den před programem ozvali a upřesnili čas příchodu a počet účastníků, kteří se k nám chystají.