poSTAVY

Na kurzu POSTAVY budeme pracovat s poznáváním lidského těla. Prostřednictvím kreslení se opět podíváme do hlubšího poznání našich struktur a budeme se zabývat naším vnímáním lidského těla a také našimi „bloky“ k němu. Budeme odbourávat stud, ostych, nelásku a neochotu přijímat tělo takové jaké je. Právě rozmanitost našich těl z nás dělá individuální bytosti. Naše těla píší příběhy, které jsou zapsány uvnitř i na kůži. Budeme se blíže dívat na tyto příběhy a objevovat tak úžasnost lidského života a našeho bytí. Budeme pracovat s tužkou. Tento kurz je jedinečný i přítomností „živých modelů“, díky kterým rozfungujeme kresbu reálných objektů.

Pro absolvování dvoudenního kurzu POSTAVY je nutné mít absolvovaný základní kurz PORTRÉT.

Prohlédněte si záznam z pořadu Dobré ráno v České televizi - představení metody, ukázky, povídání...

Vysílání v České televizi ...kreslení pravou hemisférou je především o sebevědomí = vědomí sebe....

Sestřih regionální televize z přednášky o kreslení ... skupina má obrovský vliv na náš úspěch

Reportáž o kurzech ŠANCE PRO OČI, povídání a ukázka cvičení v Městské knihovně v Tišnově