INSTRUKTORSKÝ KURZ
OČNÍ JÓGy a METOD PŘIROZENÉHO ZLEPŠOVÁNÍ ZRAKU

... staneš se i Ty průvodcem na cestě za lepším viděním?

Naše oči jsou dar, naše vidění je dar. Každý den si to uvědomuji a každé ráno, když se probouzím, rozhlížím se po světě a raduji se ze všeho, co vidím. Naše vidění není samozřejmost, způsob, jak s očima zacházíme se vždy projeví. Někdy dřív, někdy později. Mnoho lidí stále neví a netuší o možnostech cvičení pro oči. Když se s nimi potkávám a mluvím o tom, že cvičením se dá zlepšit naše vidění, diví se. Ptají se: "Opravdu??? O tom jsem nikdy neslyšel/a." 
Právě proto, jsi tak důležitá pro tento svět a pro lidi okolo sebe, protože čteš tyto řádky a láká Tě předávat dál cviky pro oči.
Jsi důležitá, protože právě Ty budeš tohle téma šířit k lidem dál.
Je to nové téma. Téma, kolem kterého se stále točí mnoho mýtů. Je třeba uvádět věci na pravou míru. Je třeba šířit pravdivé informace a správné cviky pro oči, je třeba více spolupráce s lékaři, ortooptiky, optometristy a optiky. Je třeba táhnout za jeden provaz.
Právě proto vznikl instruktorský kurz, aby do světa vcházeli další a další specialisté pohybu a metod v oblasti očí a vidění, učitelé/instruktoři oční jógy a metod přirozeného zlepšování zraku. Svět potřebuje instruktorky, kteří budou mít informace od odborníků a specialistů plynoucí z anatomie, fyziologie a mnoha dalších oborů, které s k očím vážou.
Jsi důležitý/á a já Ti děkuji, že čteš tyto řádky.
  

Mgr. Martina Bajerová

Jsi připravená jít ZA ZRAK
Jsi připravená učit se novým pohledům na svět?
Jsi připravená být součástí tohoto jedinečného projektu?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

PŘIPRAVILA JSEM PRO TEBE
INSTRUKTORSKÝ KURZ
OČNÍ JÓGy a METOD PŘIROZENÉHO ZLEPŠOVÁNÍ ZRAKU

 • KOMPLEXNÍ INSTRUKTORSKÝ KURZ V DÉLCE 8 MĚSÍCŮ
  Rozsáhlý kurz, který sahá za hranice lidského zraku. Holický kurz, který propojuje všechny aspekty zraku s širokými návaznostmi lidského těla a jeho fungování.
 • kurz, který nemá konkurenci
  Staneš se součástí projektu, který nemá v České a Slovenské republice konkurenci. Nikde jinde nenajdeš kurz, který takto holisticky pojímá přístup ke zraku a k vidění.
 • odborníci na jednom místě
  Specialisté a odborníci ve svém oboru Ti předají odborné informace. Žádné interpretace. Jasná fakta o fungování procesů v lidském těla a v oblasti našeho zraku.
 • ON-LINE I ŽIVĚ
  Rozsah informací získáš v rámci on-line přednášek. Správné provádění cviků budeš ladit v rámci živých víkendových workshopů v YOGA&VISION CENTER.
 • bUDEŠ SE PRÁVEM PYŠNIT CERTIFIKÁTEM
  Staneš se opravdových pohybovým specialistou v oblasti oční jógy a metod přirozeného zlepšování zraku.
Vysoká kvalita předávaných informací
Odborníci ve své profesi
rozsáhlý kurz s přesahem k tělu
provázanost s masážními technikami
odborný garant kurzu

ODBORNÍCI A SPECIALISTÉ VE SVÉM OBORU

Mgr. Martina Bajerová, MENTORKA INSTRUKTORSKÉHO KURZU
Je zakladatelkou YOGA & VISION ACADEMY, kde školí nové lektorky a instruktorky OČNÍ JÓGY A METOD PŘIROZENÉHO ZLEPŠOVÁNÍ ZRAKU a instruktorky FACE YOGA by YOGA & VISION ACADEMY.  Jejími kurzy prošly tisíce lidí. Zakladatelka kongresů LEPŠÍ ZRAK PŘIROZENOU CESTOU A FACE YOGA KONGRESu. Mentorka oční jógy, oční gymnastiky, metod přirozeného zlepšování zraku, certifikovaná lektorka obličejové jógy FACE YOGA METHOD by FUMIKO TAKATSU, akreditovaná instruktorka jógy, facilitátorka metody ONE BRAIN, masérka se specializací na oblast obličeje, hlavy a energetické masáže. Založila v Brně jógové centrum YOGA & VISION CENTER.

MUDr. Annamária Pavelová, OČNÍ LÉKAŘKA
Pracuje na oční ambulanci v Košicích. Věnuje se současně i metodám přirozeného zlepšování zraku. V rámci individuálních on-line konzultací řeší s lidmi jejich problém z pohledu oční lékařky. K metodám přirozeného zlepšování zraku ji přivedla vlastní zkušenost s očim svých dětí, které měly zrakové problémy a pomocí těchto metod došlo k výraznému zlepšení.

Zuzana Bubáková, OPTOMETRISTKA
"Keď som sa pri štúdiu optiky dozvedela, že existuje Optometria, hneď som vedela, že tým smerom sa bude uberať moja cesta a v tomto odbore pracujem už viac ako 20 rokov. Rada sa zúčastňujem rôznych opto školení a kongresov. Vždy ma priťahoval holistický prístup pri práci s telom, štúdium psychosomatiky a momentálne som nadšenou študentkou metód prirodzeného zlepšovania zraku."

Bc. Lada Andrová, FYZIOTERAPEUTKA
Fyzioterapeutka, lektorka odborných kurzů pro fyzioterapeuty, hlavní školitelka  akreditovaného kurzu instruktor zdravotní tělesné výchovy, instruktorka svalových lekcí, odborný garant ve zdravotnickém zařízení Via RA Salve,  pravidelně se účastní workshopů, školení a mezinárodních kongresů v oblasti fitness a fyzioterapie, specializuje se na diastázu, problémy s pánevním dnem, temporomandibulární kloub, fascie a viscerální terapii. Má svoji vlastní praxi v Brně. Výživová specialistka. Školí fyzioterapeuty i instruktory po celé ČR.

Mgr. Petra Bianka Horváthová, FARMACEUTKA
Holistická farmaceutka zaměřující se na celostní přístup k lidskému zdraví. Využívá a propojuje poznatky klasické medicíny a farmacie s alternativními směry, zejména ájurvédskou medicínou. Nabízí inspirující kurzy a poradenství v praktické fytoterapii, cyklickém stravování a vědomém zacházení se zdroji vnějšími i vnitřními.

Ing. Ester Kozlovská, BREATHWORK FACILITÁTORKA
Certifikovaná Breathwork facilitátorka, lektorka Breathwork a instruktorka funkčního dýchání, žijící v Anglii. Působí v mezinárodní Breathwork škole Breathing Space. Je zakladatelkou Breathwork meditací. Učí své klienty vědomě používat dech a pomocí dechu a vědomého dýchání zpřístupnit své podvědomí, vyšší stav vědomí, uvolnit potlačené emoce, probudit svoji kreativitu, intuici, napojit se na své vyšší já.
 

Mgr. Dagmar Mega, SMYSLOVÁ SPECIALISTKA
Smyslová specialista na využití smyslů pro aktivizaci mozku, vnímání, paměti, pozornosti i odolnosti vůči stresu. Absolvovala stáže ve Velké Británii, Španělsku, Německu. Ve Švýcarsku získala mezinárodní certifikát snoezelen ISNA. Absolvovala výcviky koučinku, neurolingvistického programování. Jedním z jejich stěžejních témat je multisenzorické prostředí snoezelen pro relaxaci, posílení mentální odolnosti a zlepšování kognitivní rezervy.

mentorka instruktorského kurzu mgr. martina bajerová tě "zasvětí" V RÁMCI ASPEKTŮ ZRAKU A VIDĚNÍ DO TĚCHTO TÉMAT

 • pRÁCE S OKOHYBNÝMI SVALY
  Různé způsoby zapojování okohybných svalů s pomůckami i bez pomůcek.
 • Praxe s vedoucím a "pasivním" okem
  Možnosti rozpoznávání vedoucího oka, způsoby aktivace "pasivního" oka. Potřebná teorie a informace k situacím, které mohou nastávat v praxi.
 • týmová spolupráce očí
  Jaké jsou druhy týmové spolupráce očí. Cviky pro zapojování.
 • pomůcky, které můžeš u praxe využívat
  Dostaneš mnoho karet pro praxi, dostaneš mnoho tipů, jaké pomůcky se Ti budou pro cvičení hodit a jak si je můžeš vyrobit nebo pořídit.
 • Uvolňovací techniky
  Získáš mnoho druhů technik a postupů, jak uvolňovat oblast kolem očí, ale také oblasti návazné, které přeneseně v očích mohou způsobovat napětí.
 • Cviky pro rozvoj koordinace mezi očima-hlavou - tělem
  Velmi důležitá část praxe pro oči,ve které pochopíš složitosti vedení těla.
 • periferní vidění
  Cviky pro trénink periferního vidění. Teorie a praxe.
 • Vizualizace
  Vhled do tématu vizualizace a praktická cvičení.
 • Oční pohyby
  Veliká a rozsáhlá kapitola očních pohybů. Druhy očních pohybů. Cviky pro trénink očních pohybů. Možnosti ve vnitřních prostorech a venku.
 • Cviky pro jednotlivce a skupinová cvičení
  V rámci praxe je důležité umět pracovat s jednotlivcem i se skupinou. V rámci skupiny propojovat cviky a vytvářet atmosféru lekce.
 • Mrkání, slzný film, slzné cesty
  Teorie a praxe mrkání. Cviky pro vytvoření správných pohybových stereotypů při mrkání.
 • Fúze
  Teorie a praxe tématu fúze. Cviky pro fúzi. Problematika fúze, nácvik pro praxi, jaké problémy mohou v praxi vznikat, řešení.
 • děrované brýle
  Téma děrovaných brýlí, zahrnující možnosti využití, cviky v praxi, způsoby využití a zakázané způsoby využití.
 • Stereopse - prostorové vidění
  Cviky pro prostorové vidění a uvědomování si prostoru.
 • Dechové techniky v propojení se cviky pro oči
  Správný dech a pohyb očí, jejich synchronizace a možnosti propojení v rámci cviků.
 • Praxe s mimickými svaly kolem očí
  Vhled do problematiky svalů okolo očí, jaký vliv mohou tyto svaly přeneseně mít na oko. Techniky pro uvolňování těchto svalů.
 • Téma dvojitého vidění
  Jaký druh obrazu je v pořádku a jaký již ne a vyžaduje odborníky a lékaře. Cviky
 • Jakou roli hraje uvolněný krk pro oči
  Vhled do cviků pro krk, správné držení těla vycházející již od chodidel.
 • Světlo a tma
  Jaké správné návyky vytvářet pro oči. Co je podporujíc a co škodí. Cviky pro oči. Cviky se světélkujícími předměty.
 • Kontrast
  Cviky pro lepší vnímání kontrastu.
 • Barvocit
  Nácvik vnímání barev. Cviky pro podporu rozvoje barevného vidění.
 • Optické klamy a iluze
  Proč vidíme věci tak, jak je vidíme.
 • Praxe pro oči venku v přírodě nebo ve městě
  Jaké jsou možnosti pro praxi venku, zásobník cviků.
 • správné návyky v každodenním životě, které podporují kondici očí
  Co oči opravdu potřebují, jak vytvářet správné návyky pro oči, jak by měl vypadat den. Co dělat, pokud jsou oči unavené.
 • kompetence a rozsah práce instruktora oční jógy a metod přirozeného zlepšování zraku
  S čím mohou pomoci cviky oční jógy a co sahá za hranice jejich možností. Spolupráce s lékaři, ortooptiky, optometristy, optiky, s lékaři a specialisty obecně.

odborný garant kurzu

Bc. Lada Andrová, fyzioterapeutka se specializací na zdravý pohyb

ODBORNÁ TÉMATA, KTERÁ NA TEBE V RÁMCI KURZU ČEKAJÍ

Bc. LADA ANDROVÁ, FYZIOTERAPEUTKA

 • Krční páteř - svaly. kosti, uvolnění, propojení na hrudní páteř
 • Souvislosti očí s fasciemi, kostmi na hlavě, hlavovými nervy a cevním zásobením hlavy

MUDR. ANNAMÁRIA PAVELOVÁ, OČNÍ LÉKAŘKA

 • Vývoj oka
 • Okohybné svaly
 • Nemoci očí
 • Na co si dát pozor, kdy odesílat ihned k lékaři, varovné signály, kontraindikace

ZUZANA BUBÁKOVÁ, OPTOMETRISTKA

 • okuliarové skla
 • okuliarové šošovky
 • Vyšetrovacie metódy.v optike

MGR. PETRA BIANKA HORVÁTHOVÁ, FARMACEUTKA

 • CHRONOBIOLOGIE
 • VÝŽIVA OKA
 • SLZNÝ FILM, SLZY, OČNÍ KAPKY

ING. ESTER KOZLOVSKÁ, BREATHWORK SPECIALISTKA

 • dýchání

MGR. DAGMAR MEGA, SMYSLOVÁ SPECIALISTKA

 • VESTIBULární apaprát a oči
 • propojení hemisfér v souvislostech s očima

JAK INSTRUKTORSKÝ KURZ PROBÍHÁ

» Instruktorský kurz probíhá po dobu 8 měsíců. 
» Většina rozsahu teoretických informací a učiva probíhá on-line v rámci členské sekce, kde se týden po týdnu otevírají videa a workshopy.  
» Lekce se budou zpřístupňovat postupně. Každý týden se otevře cca 5 - 10 lekcí. V každé lekci jsou informace, obrázky.
» V každé lekci si můžeš stáhnout ve formátu  PDF přepis mluveného slova z videozáznamu nebo poznámky z prezentací odborníků.
» V každé lekci jsou zadány úkoly. V každé lekci najdeš upozornění, co bys měl/a znát ke zkouškám. 
» V rámci 8měsíčního kurzu jsou vypsány 4 víkendy, kde je nutná osobní účast.
» Otázky můžeš pokládat přímo uvnitř členské sekce. Cviky a praktická část bude upřesněna na víkendových seminářích.
» Součástí on-line kurzu je vlastní praxe a cvičení, které sama budeš praktikovat.
» Na konci kurzu předložíš vlastní seminární práci o své cestě instruktorským kurzem. V seminární práci popíšeš, na co se chceš v rámci svých očí a svého zraku zaměřit, jakých chceš dosáhnout výsledků, představíš v ní svojí cestu, co fungovalo a co ne. Realita versus očekávání. Odevzdání seminární práce je nutné nejpozději 14 dní před zkouškami. Bez odevzdání seminární práce nelze zkoušku absolvovat.
» Závěrečná zkouška se koná v YOGA&VISION CENTER osobně a živě a zahrnuje:
ο představení seminární práce
ο představení svého záměru v oblasti PRÁCE S OČIMA, OČNÍ JÓGY, OČNÍ GYMNASTIKY, METOD PŘIROZENÉHO ZLEPŠOVÁNÍ ZRAKU. Rozsah seminární práce max. 10 stran A4.
ο písemná zkouška ze získaných znalostí během kurzu, viz otázky ke zkouškám, které jsou uvedeny u každé lekce uvnitř členaké sekce.
ο  ústní zkouška obsahuje zodpovězení 3 položených otázek + případová studie. Dostaneš zadaný konkrétní případ člověka, který má omezené zrakové vnímání v některém z aspektu zraku, popíšeš problém, doporučíš postup, cviky navrhneš tréninkový plán.
ο praktická zkouška zahrnuje vedení půlhodinové lekce: v úvodu popíšeš, čemu se budeš na lekci věnovat + max 5 Tebou vybraných cviků včetně návazností v těle + závěr

» Pokud se Ti nepodaří projít úspěšně závěrečnou zkouškou, máš ještě jednu možnost si zkoušku bezplatně zopakovat. Pokud ani na podruhé zkouškou neprojdeš, nic není ztracené, můžeš zkoušku absolvovat opětovně, tentokrát však již za poplatek 5.000 Kč. Přístup do instruktorského kurzu OČNÍ JÓGY A METOD PŘIROZENÉHO ZLEPŠOVÁNÍ ZRAKU YOGA&VISION ACADEMY budeš mít doživotní. Aby nedošlo k nesprávnému výkladu, doživotním přístupem je myšleno přístup do té doby, dokud bude společnost Accanto s.r.o., která je organizátorem celého tohoto úspěšného projektu, aktivně působit ve své činnosti. My věříme, že to bude opravdu dlouho 🙂

Termíny:
20.1. 2025 začátek instruktorského kurzu - otevřený vstup do členské sekce, přístup do prvních on-line lekcí
1. víkend: pátek 18:00 - 21:00, sobota 9:00 - 18:00, neděle 9:00 - 15:00
2. víkend: pátek 18:00 - 21:00, sobota 9:00 - 18:00, neděle 9:00 - 15:00
3.víkend: pátek 18:00 - 21:00, sobota 9:00 - 18:00, neděle 9:00 - 15:00
4.víkend: ZKOUŠKY, pátek 18:00 - 21:00, sobota 9:00 - 18:00, neděle 9:00 - 15:00

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získáš:

- titul CERTIFIED YOGA for  EYES  TEACHER & NATURAL EYESIGHT IMPROVEMENT/INSTRUKTORKA OČNÍ JÓGY A METOD PŘIROZENÉHO ZLEPŠOVÁNÍ ZRAKU
Tento certifikát nezakládá právo na živnostenský list.
- získáš certifikát CERTIFIED YOGA for EYES TEACHER by YOGA&VISION ACADEMY (v angličtině nebo češtině) v tištěné podobě
- budeš oprávněna využívat u svého jména pečeť (v angličtině nebo češtině)
- budeš zařazena do seznamu YOGA for EYES TEACHERs, který bude veřejný na webových stránkách  www.martinabajerova.cz a www.yogacenter.cz

Cena INSTRUKTORSKÉHO FACE YOGA KURZU

cena INSTRUKTORSKÉHO FACE YOGA KURZU
79.255,-  VČET
NĚ  DPH

 

*SLEVA*
Chceš získat speciální SLEVU na tento instruktorský kurz?
Přihlas se do KONGRESU LEPŠÍ ZRAK PŘIROZENOU CESTOU, který je celý zdarma.
Zde na Tebe čeká sleva 34.755
 Kč. 
Instruktorský kurz oční jógy a metod přirozeného zlepšování zraku Tě
v rámci KONGRESU LEPŠÍ ZRAK PŘIROZENOU CESTOU
vyjde pouze na 44.500 Kč.
Zde se můžeš přihlásit:
PŘIHLÁŠENÍ NA on-line  KONGRES LEPŠÍ ZRAK PŘIROZENOU CESTOU
(Přihlásit se můžeš jenom jedenkrát do roka. Pokud jsi již byla přihlášena, aplikace Ti nedovolí vstoupit. Počkej si na další rElementyočník kongresu na podzim.)

Další kurz začíná 20.1.2025

Přihlas se na čekací listinu zde

Potřebujete poradit? Něco nefunguje? Pište na martinabajerova@yogacenter.cz. Volejte: 603 595 567

Co získáš, pokud půjdeš cestou instruktorky OČNÍ JÓGY A METOD PŘIROZENÉHO ZLEPŠOVÁNÍ ZRAKU?

 • Rozsáhlý JEDINEČNÝ koncept YOGA FOR EYES BY YOGA&VISION CENTER
  Bezkonkurečně nejrozsáhlejší program v České a Slovenské republice.
 • přednášky a workshopy vedené odborníky a profesionály z praxe
  Odborné informace z "první ruky". Uznávaná pohybová specialistka, lékařka, optometristka, fyzioterapeutka, farmaceutka, certifikovaná Breathwork facilitátorka, smyslová specialistka. Odborníci a odborné informace ve spojení na jednom místě.
 • zásobník cviků + jejich modifikace
  V rámci celého instruktorského programu získáš obrovské množství cviků i s různými inovacemi.
 • BONUS MIKROMASÁŽ OČNÍHO OKOLÍ ON-LINE KURZ
  Součástí instruktorského kurzu je i masážní technika MIKROMASÁŽ OČNÍHO OKOLÍ, která se otevře v rámci kurzu.
 • PDF skripta v vytištění
  Všechny infromace z přednášek budeš mít k dispozici i v tištěné podobě.
 • Kurz, který znamená kvalitu
  Budeš oprávněna využívat u svého jména pečeť (v angličtině nebo češtině)
 • podpora, která tě podrží
  Máš možnost bezplatného opakování zkoušky, v případě, že bys na první pokus zkoušku nezvládla
 • výbava do své praxe
  Materiály, které na kurzu získáš, můžeš využívat pro svoji vlastní praxi.
 • doživotní přístup
  Budeš mít k celému tomuto "balíku" kurzů doživotní přístup (doživotním přístupem je myšleno přístup do té doby, dokud bude společnost Accanto s.r.o., která je organizátorem celého tohoto úspěšného projektu, aktivně působit ve své činnosti)
 • inovace a aktualizace v budoucnu zdarma
  Pokud instruktorský kurz bude doplněn o další informace nebo přednášky, budeš k nim mít i v budoucnu přístup.
 • budeme na tebe pyšní
  Budeš zařazena do seznamu YOGA for EYES TEACHERs, který bude veřejný na webových stránkách www.martinabajerova.cz a www.yogacenter.cz
 • certifikát v češtině i angličtině
  Nikdy nevíš, kde ve světě uplatníš své znalosti. Certifikát můžeš využít po celém světě.

Protože si stojím za kvalitou svých informací, nic se mnou neriskuješ. Pokud budeš mít pocit, že Tě kurz a informace v kurzu neobohatily, vrátím Ti do 14 dní od zakoupení on-line kurzu zpět peníze, aniž bych Ti položila jedinou otázku.

Potřebujete poradit? Něco nefunguje? Pište na martinabajerova@yogacenter.cz. Volejte: 603 595 567