... když chceš víc.

V životě jsem stála na mnoha křižovatkách a i když jsem nevěděla kudy dál, několik věcí jsem věděla vždy naprosto jistě.  Musím jít tam, kde slyším volání mojí ženské duše. Musím vnímat své ženské tělo, protože mi svojí reakcí vždy řekne, jestli to, co dělám, je se mnou v souladu. Musím cítit tlukot svého srdce, neboť moje srdce je můj životní kompas. Musím být stále ochotna dívat se na sebe, na své ženské tělo a svoji ženskou tvář, protože právě tohle jsem já a nikdo jiný. Musím být stále v přijetí sebe sama, i když zrovna se sebou nesouhlasím a nelíbí se mi, co jsem provedla nebo nezvládla.

Věděla jsem, že musím sama za sebou stát za všech okolností.

Martina Bajerová

FACE YOGA se stala mým průvodcem na životní cestě.
A já jsem se stala průvodkyní FACE YOGOU pro tisíce žen.

Co chceš Ty?

Chceš se stát certifikovanou instruktorkou FACE YOGY?
Už jsi instruktorka pohybu a chceš rozšířit své vědění a oblast působení?
Chceš změnit svůj směr v životě a třeba i podnikat v jiném oboru od toho, kde jsi nyní?
Chceš ženám pomáhat při znovunalezení krásy vnější i vnitřní?
Chceš pochopit hluboké souvislosti mezi tváří a prožíváním?
Chceš se učit od profesionálů a být přímo u zdroje?
Chceš být součástí štěstí, úžasů, radosti, nadšení a obrovské legrace, kterou ženy při učení zažívají? 
Chceš se prostě jenom učit víc a víc o FACE YOGA a nepotřebuješ být instruktorkou?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Připravila jsem pro Tebe exklusivní INSTRUKTORSKÝ KURZ FACE YOGY,
kde se setkáš s profesionály ve svém oboru

Mgr. Martina Bajerová,
FACE YOGA COACH, zakladatelka YOGA & VISION ACADEMY, hlavní mentorka instruktorského FACE YOGA KURZU  

Bc. Lada Andrová,
fyzioterapeutka, lektorka odborných kurzů pro fyzioterapeuty, hlavní školitelka  akreditovaného kurzu instruktor zdravotní tělesné výchovy.

BSc. Klára Mach,
Buteyko dýchání facilitátorka, orofaciální myofunkční terapeutka, dentální terapeutka a hygienistka žijící v Anglii

MUDr. ANNA PALGUTOVÁ, CGP, CFMP
Lékařka klasické západní medicíny, lékařka funkční medicíny, GAPS terapeutka

Mgr. Petra Bianka Horváthová, FARMACEUTKA
Holistická farmaceutka. propojuje poznatky klasické medicíny a farmacie s alternativními směry.

INSTRUKTORSKÝ KURZ
FACE YOGA

 • Rozsáhlý koncept FACE YOGA BY YOGA&VISION CENTER
  Bezkonkurečně nejrozsáhlejší FACE YOGA KURZ pro instruktorky, ale také pro všechny, kteří se chtějí učit víc a nepotřebují certifikát. Odborné informace, přednášky a workshopy vedené odborníky a profesionály z praxe. Vše na jednom místě, včetně tištěných materiálů, obrázků, instruktážních videí a kurzů.
 • zásobník cviků s více než 80 cviky + jejich modifikace
  V rámci celého instruktorského programu získáš obrovské množství cviků i s různými inovacemi- Více než 80 cviků v rámci programu FACE YOGA by YOGA & VISION CENTER. Všemi cviky a výrazy v rámci lekcí, přednášek a workshopů provází Mgr. Martina Bajerová.
 • Obličejové svaly
  Lekci po lekci si projdeš jednotlivé svaly, které budeš v rámci jednotlivých cviků a výrazů aktivovat. Všechny přednášky a on-line workshopy vede Mgr. Martina Bajerová.
 • Svaly na hlavě včetně jazyku
  Souvislosti svalů na hlavě, lebenční klenbě, svalů kolem ucha a svalů jazyka jsou klíčové pro to, aby jsi správně rozuměla návaznostem a provázanostem, které ovlivňují správné provádění cviku. Všechny přednášky a on-line workshopy vede Mgr. Martina Bajerová.
 • Svaly krku a jazyku
  Pokud svaly krku nebudou správně zapojovány, nikdy nebude dosaženo dobrých výsledků. Každá instruktorka FACE YOGY, která chce pracovat s lidmi a předávat tuto metodu, potřebuje znát souvislosti krku a hlavy. Všechny přednášky a on-line workshopy vede orofaciální terapeutka Klára Mach.
 • Dech
  Dech při pozicích, dech v klidových relaxačních pasážích, dech v běžném životě. Dech a správné dýchání podporuje i správné zapojování svalů, správné držení těla a správné prokrvení celého obličeje. Tuto odbornou přednášku vede orofaciální terapeutka Klára Mach.
 • Postura
  Tělo nelze oddělit od hlavy. Někdy problém v obličeji vychází již od chodidel, někdy z pánve. Jakékoliv vychýlení z osy ovlivňuje tvář. Držení celého těla od chodidel až po temeno hlavy. Tuto odbornou přednášku vede fyzioterapeutka Bc. Lada Andrová.
 • Fascie
  Myofasciální řetězce jsou klíčové pro držení hlavy. Jak fascie fungují, co jsou, jaké mají funkce v těle, jaké myofasciální řetezce v těle máme. To vše a ještě víc představí v odborné přednášce fyzioterapeutka Bc. Lada Andrová.
 • svaly obecně
  Z čeho je sval vytvořený. Proč svaly fungují, co svaly potřebují. Jaké druhy svalů existují. Co osvalech potřebuješ znát pro FACE YOGU. Tuto odbornou přednášku vede MUDr. Anna Palgutová.
 • Lymfa
  Co je lymfa, jakou má funkci v těle. Co lymfa znamená pro obličej. Lymfatické uzliny hlavy a krku.
 • Kůže
  Z čeho se kůže skládá. Obnova kůže. Výživa zvenku a zevnitř. Kůže v různých oblastech hlavy a obličeje.
 • lebka
  Jak vypadá lebka, z čeho se skládá. Jak se lebka v průběhu života vyvíjí. Tuto odbornou přednášku vede MUDr. Anna Palgutová.
 • Omlazující technika TAPING OBLIČEJE
  Součástí instruktorského kurzu FACE YOGA je přístup do kurzu ESTETICKÝ TAPING obličeje. Taping je důležitou pomůckou pro podporu správného zapojování svalů a náprav pohybových stereotypů. Tento kurz vede Mgr. Martina Bajerová.
 • Omlazující technika BAŇKOVÁNÍ OBLIČEJE
  Součástí instruktorského kurzu FACE YOGA je také přístup do kurzu BAŇKOVÁNÍ obličeje. Baňkování velmi příznivě podporuje prokrvení a aktivaci svalů v obličeji. Baňky lze zároveň využít i v rámci provádění některých cviků FACE YOGA. Tento kurz vede Mgr. Martina Bajerová.
 • Omlazující technika GUA SHA OBLIČEJE
  Součástí instruktorského kurzu FACE YOGA je dále i přístup do kurzu GUA SHA obličeje. GUA SHA je oblíbená omlazující technika dnešní doby a je důežité pro každou instruktorku FACE YOGY, aby tuto techniku znala. Destičky GUA SHA lze opět využít i v rámci provádění některých cviků FACE YOGA. Tento kurz vede Mgr. Martina Bajerová.
 • Omlazující technika VÁLEČKOVÁNÍ OBLIČEJE
  Součástí instruktorského kurzu FACE YOGA je dále přístup do kurzu VÁLEČKOVÁNÍ obličeje. Obsahem kurzu je praxe s kamennými válečky tzv. rollery a dřevěnými válečky. Válečky opět mohou být dobrá pomůcka i v rámci provádění některých cviků FACE YOGA. Tento kurz vede Mgr. Martina Bajerová.
 • Bonus Celostní FACE ON-LINE PROGRAM.
  Jako bonus získáš i celostní FACE ON-LINE PROGRAM zpracovaný na základě programu FACE YOGA METHOD by FUMIKO TAKATSU, kde poznáš a naučíš se dalších 69 pozic pro FACE YOGU. Celým programem provází Mgr. Martina Bajerová, jako certifikovaná lektorka FACE YOGA v metodě FACE YOGA METHOD by FUMIKO TAKATSU. Tímto programem provází Mgr. Martina Bajerová.
 • PDF skripta v vytištění
  Všechny infromace z přednášek budeš mít k dispozici i v tištěné podobě.

CESTA, KTERÁ  NA TEBE ČEKÁ

 FACE YOGA TEACHER = instruktor face yoga 

Chceš se stát FACE YOGA TEACHER nebo chceš-li česky instruktorkou FACE YOGY?
Chceš předávat celé know how a učit další ženy?
Chceš získat CERTIFIKÁT FACE YOGA TEACHER / INSTRUKTORKA FACE YOGA?
Potom organizace kurzu vypadá následovně:

» Instruktorský kurz probíhá po dobu 5 měsíců. To je nejkratší možná doba, za kterou můžeš kurzem projít. Kurzem však můžeš procházet tak dlouho, jak chceš, nemáš časovou omezenost. Na začátku je důležité udělat si fotografii. Konec kurzu bude opět uzavřen fotografií. Samozřejmostí je vlastní praxe a praktikování všech cviků.
» Lekce se budou zpřístupňovat postupně. Každý týden se otevře cca 5 - 10 lekcí. V každé lekci jsou informace, obrázky a také zapojené svaly. Součástí kurzu jsou i masážní kurzy pro obličej - baňkování, gua sha, válečkování, taping. Tyto kurzy se otevírají postupně v rámci harmonogramu kurzu. V každé lekci si můžeš stáhnout ve formátu  PDF přepis mluveného slova z videozáznamu.
» V každé lekci jsou zadány úkoly. V každé lekci najdeš upozornění, co bys měl/a znát ke zkouškám. 
» 1x za 2 měsíce se koná on-line setkání přes ZOOM, zde jsou pokládány otázky, ujasňují se cviky.  
» Projdeš si celý kurz on-line v rámci vlastní praxe. Zhlédneš všechna videa, projdeš si přednášky a workshopy, které jsou předtočené. 
» Součástí on-line kurzu je vlastní praxe a cvičení, které sama budeš praktivat. Na konci kurzu předložíš vlastní seminární práci o své cestě instruktorským kurzem. V seminární práci popíšeš, na co se chceš v rámci svého obličeje zaměřit, jakých chceš dosáhnout výsledků, představíš v ní svojí cestu, co fungovalo a co ne. Realita versus očekávání. Odevzdání seminární práce je podmíněno vlastními fotkami před kurzem a na konci kurzu.
» Závěrečná zkouška se koná v YOGA&VISION CENTER osobně a živě a zahrnuje:
ο představení seminární práce včetně vlastních fotografií před a po kurzu
ο představení svého záměru v oblasti FACE YOGA v podobě seminární práce max. 5 stran A4
ο písemná zkouška ze získaných znalostí během kurzu: názvy svalů, latinské názvy, začátky a úpony svalů, kůže, svaly, lebka, postura, okrajově: dech, fascie, lymfa, kůže, výživa + návazné okruhy otázek souvisejících s rolí a úlohou instruktorky jógy 
ο ústní zkouška obsahuje případovou studii. Dostaneš fotografii ženy, popíšeš problém, doporučíš cviky
ο praktická zkouška zahrnuje vedení půlhodinové lekce: úvod lekce + max 5 Tebou vybraných cviků + dech + držení těla + závěr

» Pokud se Ti nepodaří projít úspěšně závěrečnou zkouškou, máš ještě jednu možnost si zkoušku bezplatně zopakovat. Pokud ani na podruhé zkouškou neprojdeš, nic není ztracené, můžeš zkoušku absolvovat opětovně, tentokrát však již za poplatek 5.000 Kč. Přístup do instruktorského kurzu FACE YOGA by YOGA&VISION ACADEMY budeš mít doživotní. Aby nedošlo k nesprávnému výkladu, doživotním přístupem je myšleno přístup do té doby, dokud bude společnost Accanto s.r.o., která je organizátorem celého tohoto úspěšného projektu, aktivně působit ve své činnosti. My věříme, že to bude opravdu dlouho 🙂

Takto vypadá harmonogram kurzu
(masážní kurzy baňkování, gua sha, válečkování taping se otevírají postupně v rámci týdnů v kurzu)

aktuální termíny

Vypsané termíny zkoušek: 
29.3. - 31.3.2024 pátek 18-21, sobota 9-18, neděle 9-17
30.8. - 1.9.2024 pátek 18-21, sobota 9-18, neděle 9-17

Nejbližší ZOOM 10.12. 20:00

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky získáš:

- titul CERTIFIED FACE YOGA TEACHER/FACE YOGA INSTRUKTORKA
Toto osvědčení nezakládá právo na živnostenský list.
- získáš certifikát CERTIFIED FACE YOGA TEACHER by YOGA&VISION ACADEMY (v angličtině nebo češtině) v tištěné podobě
- budeš oprávněna využívat u svého jména pečeť (v angličtině nebo češtině)
- budeš zařazena do seznamu FACE YOGA TEACHER, který bude veřejný na webových stránkách  www.martinabajerova.cz a www.yogacenter.cz
Toto osvědčení nezakládá právo na živnostenský list.

Protože si stojím za kvalitou svých informací, nic se mnou neriskuješ. Pokud budeš mít pocit, že Tě kurz a informace v kurzu neobohatily, vrátím Ti do 14 dní od zakoupení on-line kurzu zpět peníze, aniž bych Ti položila jedinou otázku.

odborný garant kurzu

Bc. Lada Andrová, fyzioterapeutka se specializací na zdravý pohyb

To co je na povrchu, je vždy i uvnitř. Do naší tváře se propisuje náš život, naše bolesti, naše starosti, naše lásky i naše nenávisti. V naší tváři je vidět úspěch i nezdar. Je tam všechno.
Pojď se naučit rozklíčovat tajemství tváří. Pojď proniknout do tajů krásy a mládí.

JAKÉ TĚ ČEKAJÍ ODBORNÉ PŘEDNÁŠKY?

Mgr. Martina Bajerová, face yoga  expert 

Svaly v oblasti klenby lební
Svaly v oblasti glabelly
Svaly oční štěrbiny
Bukolabiální svaly
Svaly nosu
Svaly ucha

Bc. Lada Andrová, fyzioterapeutka

Postura
Fascie
Speciální techniky pro uvolnění v oblasti hlavy a krku

MUDr. Anna Palgutová, lékařka funkční medicíny

Lebka - kosti hlavy
Svaly - stavba a funkce

Klára Mach, oromyofaciální terapeutka, žijící v Anglii

Dech
Jazyk - svaly, funkce, správné postavení
Svaly krku
Žvýkací svaly

Mgr. Petra Bianka Horváthová, farmaceutka

Kolagen
Elastin, kyselina hyaluronová, keratin, ceramidy,
UV filtry - opalování kůže sluncem
Výplně, chemický peeling
Kosmetika a látky v ní obsažené
Vysoká kvalita předávaných informací
Odborníci ve své profesi
rozsáhlý kurz s přesahem k tělu
provázanost s omlazujícími technikami
odborný garant kurzu

Co získáš, pokud půjdeš cestou instruktorky FACE YOGY?

Workshopy, přednášky a instruktážní videa o obličejových svalech, svalech hlavy a krku, o jejich správné aktivaci a zapojení
Získáš zásobník s více jak 80 cviky a jejich modifikacemi v rámci instruktorského kurzu FACE YOGA by YOGA&VISION CENTER. Budeš mít oprávnění tyto cviky využívat na svých kurzech.
Odborné přednášky a workshopy od odborníků
Skripta s přednáškami k vytištění
Kurz ESTETICKÝ TAPING OBLIČEJE
Kurz BAŇKOVÁNÍ OBLIČEJE
Kurz GUA SHA OBLIČEJE
Kurz VÁLEČKOVÁNÍ OBLIČEJE
Získáš oprávnění využívat všechny tahy a techniky a obsah všech kurzů s omlazujícími technikami (TAPING, GUA SHA, VÁLEČKOVÁNÍ, BAŇKOVÁNÍ) pro své kurzy
CELOSTNÍ FACE YOGA ON-LINE PROGRAM zpracovaný na základě FACE YOGA METHOD by FUMIKO TAKATSU jako bonus k instruktorskému kurzu
FAC-E-BOOK všechny pozice CELOSTNÍHO FACE YOGA ON-LINE PROGRAMU zpracovaný na základě FACE YOGA METHOD by FUMIKO TAKATSU v tištěné podobě k vytisknutí
Titul CERTIFIED FACE YOGA TEACHER/FACE YOGA INSTRUKTORKA - získáš certifikát CERTIFIED FACE YOGA TEACHER by YOGA&VISION ACADEMY (v angličtině nebo češtině) v tištěné podobě Ti bude zaslán na adresu
Budeš oprávněna využívat u svého jména pečeť (v angličtině nebo češtině)
Budeš zařazena do seznamu FACE YOGA TEACHER, který bude veřejný na webových stránkách  www.martinabajerova.cz a www.yogacenter.cz
Budeš mít k celému tomuto "balíku" kurzů doživotní přístup (doživotním přístupem je myšleno přístup do té doby, dokud bude společnost Accanto s.r.o., která je organizátorem celého tohoto úspěšného projektu, aktivně působit ve své činnosti)
Máš možnost bezplatného opakování zkoušky, v případě, že bys na první pokus zkoušku nezvládla
1 x za 2 měsíce ZOOM vysílání, kterého se můžeš (dobrovolně) účastnit živého vysílání na ZOOM, zde bude Martina Bajerová odpovídat na dotazy a upřesňovat cviky
Materiály, které na kurzu získáš, můžeš využívat pro svoji vlastní praxi

Cena INSTRUKTORSKÉHO FACE YOGA KURZU

INSTRUKTORSKÝ KURZ FACE YOGA by YOGA&VISION ACADEMY s certifikátem  35.000 Kč
CELOSTNÍ FACE YOGA ON-LINE PROGRAM zpracovaný na základě FACE YOGA METHOD by FUMIKO TAKATSU   7.900 Kč
FAC-E-BOOK  2.500 Kč
Kurz ESTETICKÝ TAPING OBLIČEJE  3.500 Kč
Kurz BAŇKOVÁNÍ OBLIČEJE  2.500 Kč
Kurz VÁLEČKOVÁNÍ OBLIČEJE   2.500 Kč
Kurz GUA SHA OBLIČEJE  2.500 Kč

Celkem 56.400 Kč + 21% DPH

*SLEVA*
Chceš získat speciální SLEVU na tento instruktorský kurz?
Přihlas se do FACE YOGA KONGRESu, který je celý zdarma.
Zde na Tebe čeká sleva 38.744 Kč

Instruktorský FACE YOGA kurz Tě
v rámci FACE YOGA KONGRESu
vyjde pouze na 29.500 Kč.
Zde se můžeš přihlásit:
PŘIHLÁŠENÍ NA on-line  FACE YOGA KONGRES
(Přihlásit se můžeš jenom jedenkrát do roka. Pokud jsi již byla přihlášena, aplikace Ti nedovolí vstoupit. Počkej si na další ročník kongresu na podzim.)

Můžeš začít kdykoliv během roku, jak budeš dlouho kurzem procházet záleží na Tobě.
Doba absolvování kurzu není časově omezená.

Potřebujete poradit? Něco nefunguje? Pište na martinabajerova@yogacenter.cz. Volejte: 603 595 567