VÍKENDOVÝ KURZ ŠANCE PRO OČI:
Proč mají moje oči problém - oči a duše, hledání příčiny ve fyzické, emoční, mentální i duchovní rovině