NAŠE OČI

Naše oko je víc než jen zrakový orgán. Naše oko je náš život a spojení se světem. Každé oko má šanci na zlepšení. Každé oko může vidět. Kurzy nenahrazují léčebný proces. Jedná se o edukaci, v rámci níž klient dostává informace a doporučení. Procházíme praktickými ukázkami jednotlivých cvičení tak, abychom mohli cviky a přístup k očím praktikovat sami bez kontroly a vedení. Celá podstata kurzů je založena na principech přirozeného zlepšování zraku, na filozofii a praxi jógy, celostní jógy pro oči a poznatcích z metody ONE BRAIN. 

KDO VIDÍ?

Naše oči sbírají obrovské množství dat, která mozek třídí a redukuje na základě zkušeností, očekávání a psychického nastavení. Přesto, že máme pocit, že je to oko, kdo vidí svět, tak pravdou je, že vidíme převážně mozkem. Naše oči vidí ze 20%, náš mozek vidí zbytek tedy 80%!!!  Oči jsou jednoduše řečeno náš senzor, který se musí mozek naučit správně ovládat. Právě mozek má při našem vidění neuvěřitelné možnosti. Náš mozek umí interpretovat data a tím vytvářet prostorové vnímání, umí tvořit obrazy díky vizuální paměti, hravě zvládá vymazat obroučky od brýlí a jiné záležitosti. Pokud mozek dostane informaci, co má chtít po očích, potom začne působit jako trenér, který se snaží vytěžit maximum, aby dosáhl požadovaného výsledku.

OKOHYBNÉ SVALY

Oční koule je velmi měkká a zranitelná. Právě proto je uložena v pevných lebečních důlcích. Na obalu oční koule je uchyceno šest okohybných svalů. Tyto svaly jsou v poměru k oku celkem velké a silné. Stejně jako jiné svaly v těle mají i okohybné svaly tendenci při stresu a námaze tuhnout, bolet, stahovat se, případně mít křeč. Pokud jsou svaly kolem oka ztuhlé, zákonitě na měkkou oční kouli tlačí a ta se následkem tlaku deformuje. Tím mohou vznikat různé formy astigmatismu, ale také špatné vidění do blízka. Pro představu: pokud oční svaly stlačí oční kouli o 1 milimetr následkem toho jsou 3 dioptrie.

UVOLNĚNÍ A RELAXACE SVALŮ

Pouze tehdy pokud je naše tělo uvolněné, může krev v těle volně cirkulovat. Kyslík je přiváděn do všech tkání. I takto na první pohled bezvýznamná věc, může naprosto zásadně ovlivnit zdraví našeho těla. Naše oči ovládá množství svalů, které jsou kvůli dlouhodobému sledování monitorů, televize, mobilů ztuhlé. Ztuhlý oční sval může způsobovat deformace oční bulvy, bolesti, řezání, pálení očí, krátkozrakost i dalekozrakost a další neduhy.

Na kurzech se budeme učit množství technik, které nám pomohou uvolňovat svaly kolem očí, v obličeji a v oblasti krku. To vše napomáhá nejen kvalitě našeho zraku, odbourává se stres z těla ale navíc jako bonus se vyhlazují obličejové vrásky.

POSILOVÁNÍ OČNÍCH SVALŮ

Moderní doba a způsob života v dnešním světě zapřičiňuje, že naše oči mají velmi omezenou pohyblivost, nevyužíváme celého rozsahu možných pohybů. Naše oční svaly jsou tedy nejen ztuhlé ale také ochablé. V rámci kurzu se naučíme mnoho cvičení pro oči, kterými budeme cíleně posilovat naše oční svaly. Zapojíme také techniky, které jsou zábavné, přináší mnoho objevů a překvapení.

DOMINANTNÍ OKO

Stejně tak jako máme na těle dominantní ruku, stejně tak máme i dominantní oko. Aniž bychom si to uvědomovali, náš mozek se často dívá pouze jedním - dominantním okem. Dominantní oko je potom přetížené, musí neustále pracovat. Tím u něj dochází k rychlejšímu opotřebení tkání a toto oko začíná jako první špatně vidět. 

PRÁCE S DOMINANTNÍM OKEM

Tato problematika je velmi podceňovaná a taktéž má velký vliv na zrakové schopnosti našich očí. Určíme si dominantní oko, budeme hledat do jaké míry přebírá nad druhým okem své velení a budeme vyrovnávat poměr mezi využíváním dominantního a pasivního oka.

MRKÁNÍ

Mrkání je významná součást pro zdraví našeho oka. Má mnoho funkcí např. představuje jemnou masáž oka a rohovky, dočasně oko zatemňuje, roztírá slzný film, který zvlhčuje naše oko po celé ploše rohovky. Často lidé, kteří pracují u PC trpí syndromem suchých očí, neboť málo a špatným způsobem mrkají. Ideální frekvence mrkání je 25krát za sekundu.

Mrkání je pro zdraví oka velmi důležité. Naučíme se správně používat svaly kolem oka tak, aby pracovaly pouze ty, které v danou chvíli pracovat mají. Uvědomováním si svého těla a oční oblasti budeme postupně dosahovat zvýšené frekvence mrkání tak, aby mrkání nezpůsobovalo námahu ale naopak úlevu.

SVĚTLO A TMA

Naše oči potřebují oba kontrasty pro své zdravé fungování. Světlo i tma mají blahodárný vliv na naši duhovku, sítnici, fotoreceptory a další. Používání množství umělého světla, mnohahodinové práce u PC, nošení slunečních brýlí, ale také spánek v nedostatečně zatemněných místnostech narušuje fungování svalu v duhovce a ztěžuje regeneraci buněk na sítnici a ve fotoreceptorech, atd. 

Na kurzu se budeme učit techniky práce se světlem a tmou tak, abychom naučili naše oko odpočívat a regenerovat.

V rámci kurzu se pracuje s mnoha pomůckami. V žádném případě nezůstáváme pouze u oční jógy a jednoduchých cviků, se kterými se běžně setkáváme v časopisech. Celý kurz je pestrý, přináší mnoho nových informací, přístupů a vhledů k našim očím. Vysvětlíme si, jak zásadní vliv má naše oko na naši psychiku a naše prožívání života.

Prohlédněte si záznam z pořadu Dobré ráno v České televizi - představení metody, ukázky, povídání...

Vysílání v České televizi ...kreslení pravou hemisférou je především o sebevědomí = vědomí sebe....

Sestřih regionální televize z přednášky o kreslení ... skupina má obrovský vliv na náš úspěch

Reportáž o kurzech ŠANCE PRO OČI, povídání a ukázka cvičení v Městské knihovně v Tišnově